CONSTRUCCIÓ D'UN DIMMER DE 220 V-200 W

 

Nivell educatiu: 4rt d'ESO

Nº hores aprox: 8 h

 

LLISTA DE MATERIALS:

 

Placa del circuit:

1 tros de placa verge de 60 x 40 mm

Components:

1 potenciómetre de 470 K - lineal

1 resistor de 2K2 1/2 Wat.

1 condensador 100nF-100 V.

1 diac BR 100/03.

1 triac BT 136

3 trosos de cables de 0,5 mm, de 10 cm de longitud

Capsa contenidora:

1 capseta contenidora d'aprox 65 x 65 mm

Cables con.nectors:

cable de 2 x 0,75 mm2

2 trosos de 20 i 130.cm

Connexions elèctriques:

1 endoll mascle bipolar per 220 V.

1 endoll femella bipolar per 220 V.

(opcionalment es poden muntar endolls amb cable de terra)

 Eines:

serra d'arc

cargol de banc

serjant

broques: 1-1,5-5 i10 mm

soldador d'estany.

alicates tallafils petits.

tornavissos diversos.

clau anglesa.

Material divers:

estris de dibuix.

paper de vidre fi o fregall d'alumini.

dissolvent universal.

drap.

paper absorvent.

cola de cianocrilat.

paper de vidre fi.

cel.lo.

pintaungles.

guants de làtex o plàstic.

ulleres de protecció.

estany per electrònica.

1 botó de gir del potenciòmetre.

tros de plàstic de 80 x 80 mm aprox d'1 - 2 mm de gruix.

aigua oxigenada de 110 vol (25 cm3).

salfumant. (25 cm3).

1 batea de plàstic petita.

aigua i sabó.

PROCÉS CONSTRUCTIU:

TREBALL
EINES I MATERIALS
FOTOGRAFIA
1.-

Construcció de la placa del circuit:

Tallar un tros de placa verge de 60 x 40 mm. De baquelita o fibra cobrejada per una cara.

Estris de dibuix i serra d'arc.

Cargol de banc i/o serjant.

2.- Netejar la superfície amb paper de vidre molt fi i dissolvent. Polir els cantells.

Paper de vidre, dissolvent i drap.

3.- Tallar la plantilla de la placa

Plantilla de la placa i tisores

4.-

Enganxar-la amb cel.lo a la placa verge pel costat del coure

Cel.lo

5.- Foradar la placa amb broques de 1 i 1,5 mm per posar els components i per les connexions a l'exterior. Trepant i broques d'1 i 1,5 mm
6.- Treure la plantilla de paper i tornar a netejar. Drap i dissolvent
7.- Pintar les pistes del circuit i deixar assecar Pintaungles
8.- Preparar una barreja d'aigua oxigenada de 110 vol i àcid clorhidric al 50%. Per atacar 3 plaques utilitzarem 25 cm3 de cada un dels productes. Aigua oxigenada de 110 vol i àcid clorhìdric. (Salfumant)
9.-

Atacar la placa utilitzant guants de latex i sempre a l'exterior, ja que el procés desprent gasos tòxics.

ATENCIÓ!!!

Aquesta operació s'ha de fer amb molta cura.

Guants de làtex o plàstic. Safata de plàstic, pinces
10.- Netejar amb aigua abundant i assecar. Aigua i paper absorbent.
11.- Repassar els forats amb les broques per netejar les restes d'esmalt. Broques d'1 i 1,5 mm.
12.- Preparar els components a soldar Components electrònics.
13.- Soldar els components segons l'esquema.

Soldador d'estany

Estany fi.

14.- Tallar el sobrant dels components.

Alicates tallafils petits.

15.- Soldar els dos cables a la placa.

Soldador i estany.

16.-

Muntar els endolls de 220 V mascle i femella.

(Femella al cable curt)

Tornavis petit i tisores.

17.-

Preparar la capsa contenidora fent els forats de 10 mm per la sortida del potenciómetre i de 5 mm(*) per la sortida dels cables.

* Segons el cable escollit, aquest forat pot ser de diferent diàmetre.

Marcar molt bé la posició de les peces de la capsa per muntar-la a la mateixa posició.

Capsa contenidora dels components.

Broca de 10 mm i 5 mm.

Trepant.

18.- Muntar la femella del potenciómetre i tancar tot el conjunt dintre de la capsa. Tornavis i clau anglesa.
19.- Tallar la part que convingui i muntar un botó comandament a la part exterior del potenciómetre. Serra d'arc, tornavis petit i botó de comandament.
20.- Si té forats la capsa a la part inferior, encolar una peça de plàstic per sota de la capsa per evitar contactes indirectes.

Un tros de plàstic amb la mida de la capsa.

Cola.(Cianocrilat).

21.-

Etiquetar a la part inferior les característiques de l'aparell fabricat segons el text següent:

DIMMER 220 V. Màx 200 W Nom: ...................Data:..........

Etiqueta de paper adhesiu.

.

.

.

.

.

MATERIAL COMPLEMENTARI:

Dimmer1

Dimmer2

Triac

Diac

Resistor

Potenciòmetre

Condensador

Altres projectes

.

.

.

Santiago Bajo de la Fuente

IES FRANCESC MACIÀ - Cornellà de Llobregat

Departament de Tecnologia

Abril 2008

www.santiagobajo.com

sbajo22@mixmail.com